Ladataan...

Tulevaisuuden osaajia

Infra nyt  · Julkaistu 24.05.2017

Destia on mukana kasvattamassa tulevaisuuden osaajia. 

EU-rahoituksen avulla luodun INTOKE-hankkeen tavoitteena on yleisen tietomalliosaamisen lisääminen infra-alalla niin hankinnassa, suunnittelussa, rakentamisessa kuin ylläpidossakin. Hankkeessa luodaan tietomallintamisen alueellinen osaamisverkosto infrarakentamiseen. Lyhenne INTOKE tulee sanoista infran tietomallien osaamisen kehittäminen.

INTOKE-hankkeessa Destia on mukana ohjausryhmässä sekä seminaareissa ja valmennustilaisuuksissa.

Rakennusalalla on käynnissä kansainvälisesti mittava ja täydellisesti koko rakentamisen kenttää uudistava muutos: siirtyminen entisestä piirustuksiin perustuvasta toiminnasta nykyaikaiseen tietoteknologian mahdollistamaan mallipohjaiseen toimintatapaan. Tietoa jaetaan urakan eri osapuolten kesken digitaalisesti yhä enemmän ja yhä tehokkaammin.

INTOKE-hankkeen avulla Varsinais-Suomeen kehitetään tietomallipohjaisia toimintatapoja. Näin lisätään ymmärrystä tietomallien hyödyistä. Pk-yrityksille tietomalliosaamisen haltuunotto on etu: sen avulla niiden kilpailukyky säilyy ja yritys voi myös saavuttaa kilpailuedun. Turun AMK tarjoaa INTOKE-koulutusta myös opiskelijoille.

Hankkeen pysyvänä tuloksena syntyy Varsinais-Suomeen osaamista sekä suunnittelun että rakentamisen tietomalleista ja niiden hyödyntämisestä. 

Videolla lehtori, DI Pirjo Oksanen Turun AMK:sta sekä projekti- ja kehityspäällikkö Ville Suntio Destiasta kertovat, miten tietomalliosaamista kehitetään ja miten sitä on hyödynnetty Vt 8 Luostarinkylän pilottihankkeen kaikissa vaiheissa.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.