Ladataan...

Aasian ja Afrikan kautta suomalaisen infran osaajaksi

Töissä Destiassa  · Julkaistu 07.08.2018

Hoang Thuy eli Tuikku on kotoisin Vietnamista, missä hän opiskeli infra-alan korkeakoulututkinnon.

Valmistumisen jälkeen hän oli vuosia maailmalla töissä infraprojekteilla, kunnes muutti Suomeen noin viisi vuotta sitten. Nyt Tuikulla on käynnissä puolen vuoden työharjoittelujakso Destiassa Etelä-Suomen tulosyksikön tarjouslaskennassa.

Tuikku on opiskellut Suomessa Metropolian Infra-alan työnjohdon koulutuksen aikuislinjalla. Vaikka hänellä on vahva tausta infra-alalla työskentelystä muun muassa Vietnamissa ja YK:n kehitysprojekteissa tie-, silta- ja projekti-insinöörinä Tsadissa ja Etelä-Sudanissa, hän on kokenut opiskelun elintärkeänä Suomen työmarkkinoille siirryttäessä.

– Metropoliassa olen oppinut suomalaisen rakennuskulttuurin ja -tekniikan pääperiaatteet. Suomalainen rakennuskulttuuri eroaa Afrikan ja Aasian kulttuurista paljonkin jo ihan ilmaston takia. Lisäksi kaikkien maiden rakennusprosessit ovat erilaisia. Lisäksi koulutus on kehittänyt ammattisanastoani ja suomen kielen taitoni on kehittynyt koulussa ja nyt Destiassa huimasti, Tuikku kertoo.

Tuikku on mukana muuntokoulutusohjelmassa, joka on Metropolian, TE-keskuksen ja yritysten yhteinen koulutus, jolla pyritään työllistämään osallistujat infra-alalle. Destia on ollut mukana järjestämässä koulutusta ja antamassa harjoittelupaikkoja vuosina 2017 ja 2018.

– Vuoden 2017 koulutuksesta meille tuli neljä harjoittelijaa, jotka kaikki palkattiin Destiaan vakituiseen työsuhteeseen. Tällä hetkellä meillä on tämän vuoden koulutuksesta kaksi harjoittelijaa. Tämä on meille väylä löytää uusia motivoituneita osaajia, kertoo Destian HR Business Partner Tiina Vesanen.

Suomessa autetaan työkaveria

Esimiestään Anttoni Tiaista ja muita työkavereitaan Hoang Thuy kiittää avuliaisuudesta: muista maista poiketen Suomessa autetaan työelämässä ja vastataan mielellään kysymyksiin. Myös esimies on tyytyväinen.

– Tuikulla on asiantuntemusta, ja hän on erittäin pätevä. Kielitaitoa, kun vielä vähän parannetaan, niin hyvä tulee. Tuikku on ollut apuna tarjouslaskennoissa, selvittänyt hintoja ja sopivia materiaaleja sekä laskenut massamääriä, Tiainen kehuu.

Suomeen muutettuaan Tuikku kävi vuoden mittaisen kielikoulutuksen, mutta on sitä mieltä, että kielen oppii vasta käytännössä. Destiassa hän saa käyttää suomea ja ammattisanastoa päivittäin, mikä parantaa kielitaitoa koko ajan. Hän ymmärtää myös, että infra-ala on kehittynyt sinä aikana, kun hän on ollut poissa työelämästä. Siksi Infra-alan työnjohdon koulutus on ollut erittäin tarpeellinen.

– Minulla on Suomeen muuton jälkeen ensimmäisen kerran tunne, että olen hyödyllinen ja tiedän asioita. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta päästä kiinni työelämään suomessa, Tuikku kertoo.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.