Ladataan...

Älyä liikenteeseen telematiikalla

Infra nyt  · Julkaistu 17.06.2021

Digitaaliset muuttuvat nopeusrajoituskyltit ja -infotaulut, automaattinen nopeusvalvonta ja kelikamerat ovat jo pitkään olleet arkinen osa tieliikennettä. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Itseohjautuvat autot ja muu automaatio lisäävät tarvetta kommunikaatiolle ja tiedon kululle teiden ja ympäristöjen välillä. Tähän tarpeeseen telematiikan innovaatiot tuovat uusia ratkaisuja.

Telematiikan avulla liikenteeseen tuodaan älyä. Sen avulla voidaan esimerkiksi paikantaa tiellä liikkujia ja lähettää ja vastaanottaa reittitietoja esimerkiksi ajoneuvojen tai lähetysten liikkeistä. Näin myös liikenteen häiriöistä, kuten ruuhkapiikeistä tai onnettomuuksista saadaan tietoa reaaliajassa.

Telematiikan tarjoamat ratkaisut ovat kasvattaneet merkitystään niin teiden ylläpitäjien kuin niiden käyttäjienkin näkökulmasta; tieto kulkee molempiin suuntiin ja voi parhaimmillaan tehdä liikenteestä aikaisempaa sujuvampaa ja turvallisempaa – jopa mielenkiintoisempaa käyttäjilleen uusien informatiivisten ratkaisujen, kuten digitaalisten opasteiden ja laskentalaitteiden, ansioista.

”Viime vuosien trendi on selvästi ollut se, ettei väylien varrella oleva laitteisto ainakaan vähene. Yhteiskunnalla on selkeästi kasvava tarve seurata, ohjata ja valvoa liikennettä”, kertoo Destian Kaupunkisuunnittelu ja uudet palvelut -yksikön johtaja Arto Kuskelin.

Destia on panostanut telematiikan palveluihin jo pitkään kunnossapidon ja huollon tehtävissä. Maaliskuussa Destia osti Oulun Energialta Oulun Energia Urakointi Oy:n ja investoi tätä kautta entistä vahvemmin telematiikan palveluiden ja osaamisen kehittämiseen. Integraation myötä Destia on saanut olemassa olevan osaamisen rinnalle valtavasti uutta asiantuntemusta ja telematiikan ratkaisuja sekä innovaatioita.

”Yhdistymisen myötä aukeaa uusia, merkittäviä mahdollisuuksia. Kehitys tukee vahvasti myös esimerkiksi väyläurakointia, kun saman katon alta voidaan nykyään tarjota sekä maarakennus- että telematiikan osaamista. Asiakas hyötyy tästä sujuvana projektitoimituksena, kun osa-alueet voidaan tarjota yhdeltä toimijalta”, toteaa Telematiikka -yksikön päällikkö Mikko Rasi.

Tärkeä rooli turvallisuuden ja sujuvuuden edistäjänä

Tieliikenteessä käytettävien telematiikkajärjestelmien keskeinen tehtävä on parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvoittaa teiden käyttöä. Reaaliaikaisen datan avulla tien ylläpitäjä pystyy reagoimaan poikkeustilanteisiin sekä muuttuviin olosuhteisiin.

Jatkuvasti kehittyvät ratkaisut tarjoavat erilaisia keinoja, joilla voidaan mitata tienkäytön kannalta merkittäviä tekijöitä. Liikenteen pullonkaulat, huonosti toimivat liittymät ja tieverkostojen puutteet voidaan havaita ja pyrkiä korjaamaan. Kun tieto on olemassa, analysoimalla ja algoritmeilla pystytään tekemään tarvittavia muutoksia ja parantamaan tien käytön mahdollisuuksia.

”Polku on hidas, mutta kannattava. Parhaimmillaan datan avulla pystytään tekemään sellaisia ratkaisuja, joiden avulla häiriöt poistuvat ja liikenne sujuvoituu. Liikenteessä tapahtuvien äkillisten nopeusvaihteluiden väheneminen pienentää myös autoilusta aiheutuvia päästöjä, joten järjestelmillä voi olla myös ympäristön kannalta merkittäviä vaikutuksia”, toteaa Kuskelin.

Uusilla innovaatioilla ratkaisuja olemassa oleviin tarpeisiin

Telematiikan palvelut ja järjestelmät kehittyvät digitalisaation ja uusien innovaatioiden ansiosta koko ajan. Yhtenä esimerkkinä informaatiojärjestelmien uudenlaisesta hyödyntämisestä Rasi nostaa Liila-laskentalaitteen. Jalankulku- ja pyöräteiden varsille asennettujen infotaulujen näytöltä ohikulkijat pystyvät näkemään esimerkiksi samaa reittiä kulkeneiden kävelijöiden tai pyöräilijöiden määrän sekä muuta ajankohtaista informaatiota.

Toinen uusi konsepti ovat etenkin pohjoisemmassa Suomessa tarpeellisiksi osoittautuneet, tien pintaan heijastettavat liikenneopasteet.

”Talvisin lumi peittää baanoiksi kutsuttujen pyöräilyväylien pintaan maalatut opasteet. Tiehen heijastettavat, myös lumen pinnalla näkyvät opasteet varmistavat, että liikenne säilyy sujuvana lumen aiheuttamista näköesteistä huolimatta. Sekä Liila että heijastettavat opasteet ovat tällä hetkellä käytössä Oulussa ja pian myös muissa kaupungeissa.”

Valvontaa ja valoja liikenteeseen

Uusien innovaatioiden lisäksi myös olemassa olevia järjestelmiä ja palveluita pyritään kehittämään jatkuvasti. Yksi keskeisimmistä telematiikan palveluista Destialla ovat tällä hetkellä liikenteen nopeusvalvontakamerat, joiden valtakunnallinen huolto ja maahantuonti kuuluu kokonaisuudessaan Destialle.

Myös liikennevalojärjestelmät ovat suuressa roolissa Destian tämänhetkisessä telematiikan palvelutarjonnassa; noin 300 risteyksen liikennevalojen ylläpito Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Vaasan alueella kuuluu Destialle.

”Meillä on erinomainen mahdollisuus laajentaa telematiikan tarjontaamme, sillä ala kehittyy nopeasti vastaamaan älykkään liikenteen kasvaviin tarpeisiin. Uutta tekniikkaa kehitetään ja otetaan käyttöön nopealla tahdilla”, Rasi täsmentää.

Telematiikkaan liittyvän tekniikan ja datan määrä tulee vain kasvamaan ja kommunikaatio teiden ja ympäristön välillä tulee lisääntymään. Tulevaisuudessa itseohjautuvat autot ja muut innovaatiot tulevat vaikuttamaan myös telematiikan tarpeisiin. Tieympäristö on muuttumassa aivan toisenlaiseksi ja automaation tueksi tarvitaan entistä enemmän infraratkaisuja.

”Me Destiassa olemme ylpeitä kyvystämme hyödyntää digitalisaatiota infra-alalla. Ala tarvitsee innovatiivisia ja osaavia tekijöitä ja meillä telematiikan osaajat pääsevät kehittämään ratkaisuja älykkään liikenteen tarpeisiin,” Kuskelin sanoo.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.