Ladataan...

Destia rakensi Lahden eteläisen kehätien suurhanketta infran tajulla

Infra nyt  · Julkaistu 02.09.2020

Lahden eteläinen kehätie on yksi Suomen viime aikojen suurimmista tiehankkeista ja sen odotetaan valmistuvan loppuvuonna 2020. Hankkeessa valtatie 12 siirretään etelämmäksi Lahden keskustaa ruuhkauttamasta. Näin parannetaan merkittävästi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Destian kolmivuotinen projekti (hankeosa 1A) osana laajempaa hanketta valmistui jo elokuun lopussa. Siinä valtatie 12 parannettiin uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi 8,7 kilometrin matkalta. Hankkeeseen sisältyivät eritasoliittymien rakentaminen Soramäessä, Nostavassa ja Okeroisissa sekä melusuojausten ja kevyen liikenteen yhteyksien parantamista. Lisäksi rakennetiin 18 uutta siltaa ja korjattiin kaksi vanhaa siltaa. Projektin asiakkaina olivat Väylävirasto, Hollolan kunta ja Lahden kaupunki.

Suunnittelu ja rakentaminen saman katon alla

Käytössä oli suunnittele ja toteuta -urakkamalli, jossa urakoitsija toteuttaa rakennustöiden lisäksi hankkeen suunnittelun.

- Destiassa suunnittelu ja rakentaminen on saatavilla saman katon alta, minkä ansiosta tällaisiin hankkeisiin on meillä hyvät edellytykset, kertoo Timo Kinnari, joka työskentelee kaupunkikehitys- ja asiantuntijapalveluiden johtavana konsulttina.

Suunnittele ja toteuta -mallissa tulee pysyä asiakkaan antamissa raameissa, mutta malli tarjoaa myös vapauksia. Urakkamalli mahdollistaa sen, että alkuperäisiä suunnitelmia voidaan muuttaa projektin edetessä esimerkiksi kustannustehokkuuden vuoksi. Projektissa tehtiin myös monipuolista yhteistyötä asiakkaan ja muiden alueella toimivien osapuolten, kuten sähköyhtiöiden ja vesilaitosten, kanssa.

- Pidän ST-mallia parhaana tapana oppia suunnittelun ja rakentamisen välisestä vuorovaikutuksesta, sillä malli antaa jokaiselle suunnittelijalle mahdollisuuden ideointiin ja yhteistyössä rakentajien kanssa käyttökelpoiset ideat saadaan jalostettua, Kinnari kuvailee.

Hankkeessa haastetta tuotti aikataulu, jossa kuitenkin pysyttiin onnistuneesti. Oli erityisen tärkeää, että esimerkiksi toteutuksen aloitus ei viivästynyt, sillä se olisi hidastanut koko hanketta.

- Kaikkien osapuolten pitää pysyä sovitussa tahdissa ja tässä onnistuttiin haasteista huolimatta, Destian väyläpalveluiden yksikön johtaja Pekka Nissinen tiivistää.

Vaativa, suuren kokoluokan projekti edellyttää infran tajua

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie oli hankkeena vaativa, suuren kokoluokan projekti. Nissinen ja Kinnari ovat yhtä mieltä siitä, että tällaisissa suurhankkeissa Destian osaaminen ja infran taju pääsevät oikeuksiinsa.

- Meillä on edistyksellistä suunnitteluosaamista ja olemme myös edelläkävijä rakennusalan digitalisaatiossa. Eikä pidä unohtaa tärkeintä: meiltä löytyvät taitavat rakennusalan ammattilaiset, Kinnari kertoo.

Työssä huomioimme niin asiakkaan, tienkäyttäjät kuin ympäristön. Osana hankkeen toteutusta järjestettiin esimerkiksi yleisötilaisuuksia, joissa kerrottiin projektin etenemisestä. Hankkeesta viestittiin myös viikoittaisella uutiskirjeellä yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä oli tärkeää, sillä monivuotiset suurprojektit vaikuttavat tienkäyttäjiin pitkään ja merkittävästi.

Rakentaminen vaikuttaa aina ympäristöön, joten materiaalit oli projektissa mietitty mahdollisimman kestäviksi: esimerkiksi melusuojaukset toteutettiin meluvalleina, jotka ovat Nissisen mukaan helppohoitoisia ja kestäviä ratkaisuja. Projektissa hyödynnettiin myös mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja ja saatavilla olevaa kiviainesta sekä tehtiin optimaalisia kuljetusratkaisuja. Toimien tarkoituksena on ollut vähentää hankkeen hiilijalanjälkeä.

- Teemme töitä tinkimättä, jotta asiakkaamme saa parhaat mahdolliset ratkaisut sovitussa aikataulussa, Nissinen kiteyttää.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.