Ladataan...

Drone on tieinsinöörin oikea käsi

Infra nyt  · Julkaistu 27.01.2021

Vanhan viisauden mukaan yksi kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa.

Lausahdus pitää edelleen paikkansa myös tietyömaalla, jossa valokuvat ovat olleet perinteisesti tärkeä osa hankkeen dokumentaatiota ja laadunvalvontaa. Viime vuosina niiden merkitys on korostunut entisestään, kun työmaille on saatu avuksi drone-pienoiskopterit.

Niiden ottamat ilmakuvat ja videot antavat kattavaa tilannetietoa hankkeen etenemisestä. Samalla ne auttavat ratkomaan pulmia, joita ei työkoneen ohjaamosta, työkohteen vierestä tai näyttöpäätteeltä välttämättä edes havaita.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutukset alueen muuhun liikkumiseen, kuivatuksen toimivuus tai vaikkapa maavalleissa tapahtuvat muutokset. Videosta tai kuvasarjasta näkee yhdellä silmäyksellä, onko järjestely toimiva vai tarvitaanko jossain kohtaa muutoksia.

Kattava kokonaiskuva yhdellä lennolla

Destian kehittämispäällikkö Mika Jaakkolan mukaan drone-koptereista onkin tullut väylähankkeissa lähes korvaamaton työkalu.

”Ilmasta näkee asioita, jotka maanpinnalla saattavat jäädä kokonaan havaitsematta. Drone säästää aikaa ja vaivaa verrattuna siihen, että siirrytään autolla tai kävellen paikasta toiseen ja kuvataan työkohteet yksitellen”, Jaakkola toteaa.

Dronekuvausta tehdään projektin rakentamiskohteissa säännöllisesti ja siitä muodostuu koko tiealueen kuva-aineisto. Sitä hyödynnetään mm. töiden suunnittelussa ja toteuman seurannassa työmaakokouksissa.

Destian tietyömaita dokumentoidaan tiivistä tahtia niiden aloituksesta aina valmistumiseen asti. Drone- ja yleiskuvien lisäksi myös kaikki erilliset työkohteet, peittyvät rakenteet, varusteet ja laitteet valokuvataan maasta käsin.

Tämän jälkeen otokset siirtyvät tuoreeltaan yhteiselle Infrakit-alustalle paikkatiedoin, kommentein ja päiväyksin varustettuna. Lisäksi valokuvat linkitetään oikeaan rakenneosaan ja mittalinjaan. Dronelennot tuottavatkin kuvadataa, josta mallinnetaan ajantasainen ilmakuva taustakartaksi työmaakohteessa rakennettavien rakenteiden tietomalleille, mitatuille toteutumapisteille sekä muille aineistoille.

Vastaavan työn tekeminen manuaalisesti olisi kehittämispäällikön mukaan jo todella työlästä.

Kuvat kääntyvät myös malleiksi

Dronekuvat tuottavat kullanarvoista dataa paitsi rakentajille ja projektijohdolle myös suunnittelijoille.

Ilmakuvat voidaan muuntaa maastomalleiksi, esimerkiksi rakennettujen rakenteiden toteumamalleiksi, jolloin niitä päästään vertaamaan hankkeen tietomalliin. Näin työmaan todellisesta etenemisestä saadaan entistä tarkempaa tietoa aina massamääriä myöten.

Tarvittaessa drone tarjoaa mahdollisuuden myös 360-asteiseen kuvaukseen, jolloin työmaata tai sen yksittäistä kohdetta voi tarkastella useammasta eri tulokulmasta.

”Tällaisista kuvista ajantasainen tilannekuva kirkastuu vielä nopeammin”, Jaakkola lisää.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.