Ladataan...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen

Toimiva Suomi  · Julkaistu 07.02.2019

Tampereen yliopistoon on perustettu uusi, teollisuuden rahoittama infra-alan digitalisaatiota edistävä viisivuotinen professuuri. Tehtävässä aloitti helmikuun alussa tekniikan tohtori Kalle Vaismaa, jolla on pitkä kokemus niin tutkimus- kuin yritysmaailmastakin.

Digitalisaatio on infra-alalla jo hyvässä vauhdissa muun muassa suunnittelun tietomallinnuksessa ja työmaiden ohjauksessa. Digitalisaatio tuo kuitenkin mukanaan myös paljon laajoja kysymyksiä, kuten merkittäviä toimintatapojen muutoksia ja uusien toimintamallien luomista. Infrastruktuurin, kuten väylien ja erilaisten kaupunkiteknisten verkostojen ympärillä oleva ekosysteemi muuttuu ja datan hyödyntämisen merkitys korostuu.

Infra-alalla toimivat suunnittelijat, urakoitsijat ja ohjelmistoalan yritykset rahoittavat laajassa yhteistyössä Tampereen yliopistoon viisivuotisen professuurin, jonka tavoitteena on alan digitalisaation nostaminen kansainväliselle huipputasolle.

– Alan yhteisen professuurin myötä haluamme tutkimuksen ja kehityksen kautta nostaa esiin digitalisaation hyödyntämisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tarvitsemme ensimmäiseksi kansallisella tasolla yhtenäiset tavat toteuttaa digitaalista infrastruktuuria, mutta myös tutkimusta siitä, mitä tulevaisuuden digitaalinen infra mahdollistaa elinkeinoelämälle ja uusille liiketoiminnoille, kertoo Destia Oy:n T&K-johtaja Pasi Nurminen.

Tampereella vahvaa tutkimusosaamista

Tampereen yliopistolla on entuudestaan vahvaa osaamista paitsi infrarakentamisessa, myös tiedonhallintaan ja digitaalisiin sovelluksiin liittyvässä kehittämisessä.

– Liityn mukaan maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimusryhmään. Fokuksessamme on infrarakenteiden elinkaaritehokkuuden parantaminen. Ryhmässä kehitetään uusia suunnittelu-, korjaus- ja materiaaliteknisiä ratkaisuja, professori Kalle Vaismaa kertoo.

Vaismaalla on kokemusta uuteen teknologiaan perustuvan palveluliiketoiminnan kehittämisestä muun muassa Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä sekä WSP Finland Oy:stä, jossa digitalisaation mahdollisuudet ovat olleet keskeisesti mukana hänen vetämissään hankkeissa.

– On tärkeää saada olennaiset tahot mukaan työhön. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on erittäin suuressa roolissa, Vaismaa linjaa.

Rahoittajat osallistuvat toiminnan suuntaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Pilottihankkeet ovat oleellinen osa kehittämistä ja kehitystulosten käyttöönottoa.

Professuurin rahoittavat A-Insinöörit Civil Oy, CivilPoint Oy, Destia Oy, FCG Oy , Graniittirakennus Kallio Oy, NRC Group Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Roadscanners Oy, Sitowise Oy, Sweco Oy, Trimble Solutions Oy, Wihuri Oy SITECH Finland, YIT Infra Oy.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.