Ladataan...

Kivisillan purku oli tarkkaa työtä

Infra nyt  · Julkaistu 16.11.2017

Vuoden 2017 lokakuussa Satakunnassa sijaitsevan Pomarkun vanha kiviholvisilta on kadonnut tutulta paikaltaan. Destian työmaapäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti kertoo, että sillan purku sujui suunnitelmien mukaan alusta loppuun asti suunnitellusti.

– Syys-lokakuussa Pomarkussa, kuten koko Suomessa, satoi poikkeuksellisen paljon. Onneksi veden pinta ei kuitenkaan noussut joessa niin paljon, että se oli haitannut sillan viimeisten kivien purkutöitä tai uhannut työsillan kansirakenteita.

"Purku-urakka sujui suunnitellusti rankoista syyssateista huolimatta."

Sillan viimeisen kiven poistoon ei liittynyt sen kummempia seremonioita.

– Mutta kovasti pomarkkulaiset nyt kyselevät, että koska se uusi silta oikein rakennetaan, Vanha-Kuitti mainitsee.

– Kuntalaisille tärkeä kivisilta palaa takaisin tutulle paikalleen entisen kaltaisena. Tarkasta ajankohdasta ei ole kuitenkaan vielä tietoa. Paljon riippuu siitä, miten Liikennevirastolta kohdennetaan hankkeeseen erillisrahoitusta. ELY-keskuksen perussiltarahoituksesta uutta siltaa ei ole mahdollista rahoittaa, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen siltainsinööri Jari Nikki kertoo.

Pomarkussa havaittiin vuonna 2011, että kirkonkylän historiallisen, tuolloin jo lähes satavuotiaan kivisillan rakenteet olivat alkaneet liikkua huolestuttavasti.

– Varsinais-Suomen ELY-keskus ryhtyi tarkkailemaan liikkeitä antureiden avulla. Sillalle annettiin painorajoitus ja sille tehtiin muun muassa koekuormitus. Siltaa oli tarkkailtu jo aikaisemmin sen keskiaukon muutosten takia, Destian työpäällikkö Eetu Väisänen kertoo.

Seuraavaksi painorajoitusta tiukennettiin, sitten silta suljettiin kokonaan. Sillan liike kuitenkin jatkui, ja myös kivien kiinnitykset alkoivat höllentyä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ryhtyi tutkimaan eri vaihtoehtoja yhdessä Liikenneviraston, Satakunnan museon, Museoviraston ja Pomarkun kunnan kanssa. Lopulta päädyttiin siihen, että vanha silta puretaan ja uusi rakennetaan vanhoja kiviä käyttäen, mutta betonisydämellä. Liikenne joen yli hoidetaan väliaikana Liikenneviraston varasiltakalustoon kuuluvan terässillan avulla.

"Uuden rakentaminen olisi tullut edullisemmaksi, mutta vanha kivisilta on pomarkkulaisille tärkeä."

Kuvagalleria

Destia sai tehtäväkseen haastavan purku-urakan, jonka kaltaisista on Suomessa vain vähän kokemuksia.

– Kokonaan uuden sillan rakentaminen olisi tullut lopulta paljon edullisemmaksi, mutta vanha kivisilta on pomarkkulaisille tärkeä. Silta itsessään ei ole suojeltu, mutta se, joki ja rannan rakennukset muodostavat kokonaisuutena kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön,  Jari Nikki kertoo.

Purkua valmistelevat työt alkoivat heinäkuussa 2017, kun Destia rakensi Pomarkunjoen uomaan porapaalujen varaan työsillan.

– Työsillalta käsin rakennettiin kivisillan kaarien alle tukirakenne teräspalkeista, puuristikoista ja vanereista. Vanerien ja kiviaineksen väliin ruiskutettiin uretaania – näin kivet pysyvät paikoillaan purkuvaiheessa,  Jaakko Vanha-Kuitti kertoo.

Varsinainen purku aloitettiin poistamalla sillan kannen paksu asfaltti- ja mursketäyttö sekä kaiteet ja reunakivet. Paljastuneet kivet laserskannattiin. Näin sillasta voitiin tehdä 3D-malli, joka auttaa osaltaan uuden sillan suunnittelussa.

– Jokainen kivi varustettiin numeroidulla metallilaatalla, josta käy ilmi, missä ja miten päin kivi on ollut sillassa. Lisäksi kivet valokuvataan, Vanha-Kuitti kertoo.

Kivet poistettiin yksitellen. Niiden säilytyspaikka on Pomarkun kunnan varastolla. Viimeinen kivi matkasi väliaikaismajoitukseensa syys-lokakuun vaihteessa. Tämän jälkeen joesta poistettiin vielä purkuvaiheen työ-ja tukirakenteet. Työsillan porapaalut ja virransuuntaiset palkit jätettiin paikoilleen uuden sillan rakentamista varten.Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.