Ladataan...

Kunnossapidon kuulumisia – haastattelussa työpäällikkö Eero Mikkola

Infra nyt  · Julkaistu 11.02.2020

Työpäällikkö Eero Mikkola on työskennellyt vuosikymmenen verran Destian kunnossapidossa ja aloitti työpäällikkönä 4 vuotta sitten. Mikkolan koko ura Destiassa on kestänyt yli 20 vuotta.

- Vastaan Uudenmaan alueesta, ja työni ovat monipuolisia. Uudellamaalla meillä on 5 ELY-urakkaa, ja niiden lisäksi pari Helsingin kaupungin urakkaa, Mikkola kertoo.

Lumettomasta talvesta huolimatta eteläisessä Suomessa on kunnossapidolla haasteita riittänyt. Esimerkiksi rankat sateet ja säiden vaihtelevuus ovat laittaneet erityisesti sorateiden ja päällysteiden kunnon koetukselle. Myöskään tulvilta ei ole vältytty. Urakat ovat sujuneet Mikkolan mukaan olosuhteet huomioiden hyvin.

Alueurakat valtateillä ja ihmisten keskellä kaupungeissa

Destia vastaa noin viidestäkymmenestä Suomen 80 ELY-urakasta. Kunnossapidon luonne vaihtelee sen mukaan, minkälaisessa ympäristössä urakkaa toteutetaan. Päivittäisten kunnossapitotehtävien, kuten aurauksen, lisäksi pidetään huolta tierakenteista ja liikenneympäristöstä, jotta teiden päivittäinen käyttö on sujuvaa ja tieinvestointien arvo säilyy.

Uusi Espoon ELY-urakka on hyvä esimerkki Destian kunnossapitoalueista, jossa ympäristö ja olosuhteet luovat urakan. Espoon urakka toteutetaan uudella MHU-mallilla (maanteiden hoitourakka), ja hankkeen tuomat uudet haasteet on otettu innolla vastaan.

- Espoossa teemme töitä syvällä taajamarakenteessa. Espoo on omanlaisensa ympäristö, sillä alueella on sekä todella vilkkaita, asutuksessa kiinni olevia, teitä että rauhallisempia maaseututeitä. Vaikka urakka on meille uusi, olemme saaneet hankinnat tehtyä ja pyörät hyvin pyörimään, Mikkola kertoo.

Kaupungeissa kadut ovat vahvemmin yhteydessä niiden varsilla asuvien ihmisten arkeen ja niitä ympäröiviin kaupunkirakenteisiin. Destia huolehtii kaupunkiurakoissa katujen kunnossapidon lisäksi kävely- ja pyöräilyväylistä ja puistoalueista. Talviaikana työlistalle kuuluu auraus ja liukkauden torjunta.

- Tavoitteenamme on, että jokainen kadulla liikkuva pääsee paikasta toiseen turvallisesti ja sujuvasti, Mikkola sanoo.

Digitaalisilla ratkaisuilla ja proaktiivisemmalla viestinnällä pyritään parantamaan tieturvallisuutta

Destia pyrkii kehittämään jatkuvasti uusia innovaatioita, jotta talvisiin olosuhteisiin voidaan reagoida mahdollisimman reaaliaikaisesti. Kehitystyössä tieto on valttia, ja dataa kerätään esimerkiksi sääolosuhteista sekä tienpinnan tilasta.

- Destialla on käynnissä esimerkiksi konenäön ja joukkoistettujen tiedonkeruuratkaisujen hyödyntämiseen liittyviä kehityshankkeita. Kun kehitämme uusia tapoja hyödyntää kerättyä tietoa, voimme parantaa tieturvallisuutta oikea-aikaisilla toimenpiteillä, Mikkola selventää.

Lisäksi huomiota kiinnitetään ennakoivaan viestintään, jonka avulla pyritään parantamaan tienkäyttäjien turvallisuutta ja sujuvoittamaan liikennettä. Loppuvuodesta 2019 uusissa MHU-urakoissa otettiin käyttöön tienkäyttäjille avoimet Whatsapp-ryhmät, joissa Destia tarjoaa ajankohtaista tietoa alueellisesta kunnossapidosta suoraan tienkäyttäjien puhelimiin. Whatsappin käyttö on sujunut Mikkolan mukaan hyvin.

- On hienoa, että olemme voineet jakaa Whatsappin kautta ajantasaista tietoa työmaalta. Kun tienkäyttäjillä on ollut tieto siitä, mitä teemme, miksi ja milloin, olemme parantaneet ennakoitavuutta. Toivomme, että jatkossa yhä useampi tienkäyttäjä löytäisi Whatsapp-ryhmät, jotta heillä olisi mahdollisimman tuoreet tiedot urakoiden tilanteesta, Mikkola toteaa.

Tienkäyttäjille avoimet urakkakohtaiset WhatsApp-ryhmät ja niihin liittymisen ohjeet löytyvät täältä: https://www.destia.fi/palvelut/kunnossapito.html.

Kolme vinkkiä talvikeleihin
1. Varaa riittävästi aikaa, sillä talvella matkanteko saattaa kestää.
2. Muista, että kunnossapitokalusto on liikenteessä tienkäyttäjiä varten.
3. Tarkasta säännöllisin väliajoin talvirenkaat ja varmista, että käytössäsi on tarpeeksi tuulilasinpesunestettä.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.