Ladataan...

Maanteiden hoitourakassa Espoossa kokemus ja osaaminen siivittävät parempiin ratkaisuihin

Infra nyt  · Julkaistu 07.10.2020

Uutuuttaan musta asfaltti lämmittää autoilijan mieltä, mutta hyvää mieltä riittää tuomaan työmatkan varrella autoa ikävästi pompauttavan kuoppakimaran paikkaaminenkin. Talvella taas suolatut ja auratut tiet varmistavat sujuvan liikenteen. Nämä ja monet muut työt ovat kriittisen tärkeitä teiden kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Destia toimii pääurakoitsijana vuosi sitten alkaneessa maanteiden hoitourakassa Espoossa. Erittäin vaativa viisivuotinen urakka sijoittuu Espoon, Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion, Lohjan ja Vihdin alueille.

Kyseessä on uudenlainen tavoitehintainen urakka, jossa hankintakustannukset elävät tilanteiden ja olosuhteiden mukaan. Resursseja voidaan paremmin allokoida tarvittaviin korjauksiin. Tavoitebudjetin tarkoituksena on jakaa urakassa ilmeneviä riskejä asiakkaan ja urakoitsijan kesken. Tulevaisuudessa uudenmalliset hoitourakat otetaan käyttöön koko Suomessa.

- Uudenmallisessa hoitourakassa teemme enemmän yhteistyötä asiakkaan eli elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kanssa ja mietimme yhdessä parhaat ratkaisut tehtäviin töihin, hoitourakassa työmaapäällikkönä työskentelevä Pasi Oikarinen selventää.

Destia vastaa hoitourakassa talvikunnossapidon lisäksi ympäri vuoden alueen sorateiden pinnan hoidosta, viher- ja puhtaanapitotöistä, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapidosta ja päällysteiden paikkauksista.

- Hoitourakan työt jakautuvat kausiluontoisesti: keväällä muun muassa harjaamme teitä, pesemme siltoja ja keräämme roskia. Kesällä taas teemme erityisesti niittoja ja syksyllä esimerkiksi liikennemerkkien kunnossapitoa. Talvella tehdään talvihoitotöitä, joihin kuuluu esimerkiksi aurausta ja liukkaudentorjuntaa, hoitourakan työnjohtaja Jami Vähäsoini kertoo.

Haasteina suuret liikennemäärät ja vaihtelevat olosuhteet

Hoitourakassa käytetään myös laatulupauksia, joilla varmistetaan jokapäiväinen laadukas toiminta ja tavoitteiden toteutuminen. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa ihmisten turvallinen jokapäiväinen liikkuminen. Pääkaupunkiseudun suuret liikennemäärät tekevät Espoon hoitourakasta erityisen vaativan kunnossapitoalueen, sillä vilkkaimmilla teillä kulkee noin 50 000–90 000 autoa vuorokaudessa. Yleisesti ottaen vilkkaana pidetään tietä, jolla kulkee 10 000 autoa vuorokaudessa, joten liikenteen volyymi Espoon urakan alueella asettaa omat haasteensa.

- Esimerkiksi niitot ovat haastavia, sillä työkoneet ovat hitaasti liikkuvia ja kohteet ovat hankalasti saavutettavissa paikoissa isojen liikennemäärien keskellä, Oikarinen kertoo.

Ruuhka-aikoina töitä ei voida tehdä isojen teiden varsilla, jonka vuoksi monet työvaiheet ajoittuvat yöaikaan. Kunnossapitoon liittyykin vahvasti ajatus siitä, että häiriöt liikenteessä pyritään minimoimaan.

Myös vaihtelevat olosuhteet luovat haastetta etenkin talvisin, kun ilmasto vaihtelee kunnossapidettävän alueen sisällä. Avomerelle työntyvällä Porkkalanniemellä voi tammikuisena päivänä olla ihan eri sää kuin sisämaassa Vihdissä.

- Talvihoidossa haastetta tuo se, että ilmastoerojen vuoksi toisessa kohteessa voi sataa vettä ja toisessa tulla lunta, Vähäsoini sanoo.

Destian vahvuus haastavalla alueella on kunnossapidon laaja osaaminen ja pitkä kokemus sekä aito halu parantaa kunnossapidettävää aluetta paremmaksi vuosi vuodelta. Destialaisten infran taju rakentuu kokemukselle, jonka ansiosta meillä on kyky huomata puutteet ja kehittää niihin toimivat ratkaisut.

- Tavoitteenamme on, että kunnossapidettävä alue olisi urakan lopussa paremmassa kunnossa kuin ennen aloittamistamme, Vähäsoini kiteyttää.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.