Ladataan...

Maanteiden turvamiehet

Infra nyt  · Julkaistu 07.03.2018

Destian liikenteenohjauspalvelut huolehtii työmaiden työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Näin taataan sujuvuus ja turvallisuus suoja-aidan molemmin puolin. Destian työmaapäällikkö Reko Möttönen pitää huolen, että tietyömaiden kaistakavennukset ovat joustavia ja liikennemerkit näkyvät.

Väylähankkeet aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin, joiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa Destia auttaa. Avaimet käteen -periaatteella toteutettava palvelu sisältää liikenteenohjauksen suunnittelun, toteutuksen ja tiedottamisen. Laitteita ja kalustoa vuokrataan myös sellaisille projekteille, jotka huolehtivat itse liikenteenohjauksen toteutuksesta.

- Pistämme pystyyn kullekin työmaalle tapauskohtaisesti räätälöidyt ja Liikenneviraston ohjeistuksen mukaiset liikennejärjestelyt. Tuemme urakoitsijaa lupaprosessissa sekä huolehdimme tarvittavista ilmoituksista liikennekeskukseen, kertoo työmaapäällikkö Reko Möttönen.

Vilkkailla teillä liikenteenohjausjärjestelyt tehdään iltaisin tai öisin.

Laki velvoittaa urakoitsijaa huolehtimaan urakka-aikaisesta liikenteenohjauksesta Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Ohjeessa väylät on jaettu eri toimintaympäristöluokkiin, jotka perustuvat muun muassa liikennemääriin. Hiljaisella hiekkatiellä riittävät sulkupylväät ja alennetusta nopeusrajoituksesta kertovat liikennemerkit. Suurilla valtaväylillä vaaditaan työmaan suojaksi törmäystestattuja suoja-aitoja, kuten esimerkiksi K2-luokan betonikaidetta.

- Työmaan infotaulut asennetaan yleensä paikoilleen noin pari viikkoa etukäteen.

Varsinaiset liikenteenohjausjärjestelyt tehdään iltaisin tai öisin varsinkin vilkkailla teillä. Mitä järeämmät liikennejärjestelyt, sitä pidempi yövuoro meillä on tiedossa. Esimerkiksi kaistamerkintöjen muut­tamiseen kuluu enemmän aikaa, sanoo Möttönen.

Huolellisesti toteutetulla liikenteenohjauksella varmistetaan liikenteen sujuvuus sekä autoilijoiden ja työntekijöiden turvallisuus. Sillä on suuri merkitys myös urakoitsijan imagolle, sillä pahasti tökkivä liikenne panee puhelimet soimaan liikennekeskuksessa. Erityisen tarkkana on oltava tilanteessa, missä liikenteenohjausta muutetaan urakan aikana.

- Pitkissä hankkeissa autoilijat tottuvat työmaahan, eivätkä välttämättä osaa reagoida oikein muuttuneeseen tilanteeseen. Siksi työnjohtomme tekee muutostöiden yhteydessä testiajon liikennejärjestelyjen optisen ohjautuvuuden varmistamiseksi, Reko Möttönen korostaa.

Urakan aikana Destia suorittaa liikennejärjestelyjen ylläpitoa, mikä tarkoittaa esimerkiksi kolhiintuneiden sulkupylväiden ja liikennemerkkien kunnostamista sekä lumen ja kuran poistamista opasteista.

Destian omien infraurakoiden lisäksi viimeisimpien säädösten mukaista kalustoa ja Liikenneviraston Parhaat tietyöjärjestelyt -kilpailussa palkittua huippuosaamista tarjotaan kaupunkien, kuntien ja muiden urakoitsijoiden käyttöön.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.