Ladataan...

Myllysaaren alikulkusilta

Toimiva Suomi  · Julkaistu 05.10.2016

Tampereen keskustassa on alkamassa useita hankkeita, ja kokonaisuus on nimetty Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaksi. Sen visiossa Tampere on vuonna 2030 rakenteeltaan eheytynyt ja tiivistynyt kaupunki. Keskustassa on valmius rakentaa asuntoja 15 000 asukkaalle, ja alueen rannat ja järvet ovat osa keskustaa.

Tampereen Keskustahankkeen talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta kertoo, että Myllysaaren alikulkusilta on uuden Ranta-Tampellan 3 500 asukkaan asuinalueen portti ja ensivaikutelman antaja Tampellan suunnasta saavuttaessa. Ranta-Tampella sijaitsee keskeisellä paikalla, Tampereen keskustan pohjoisreunalla, Näsijärven rannassa ja Tammerkosken suulla. Silta on uuden alueen ensimmäinen näkyvä rakennusurakka vesistötäytön jälkeen.

– Tampereen kaupunki käyttää vuonna 2016 infrainvestointeihin 109 miljoonaa euroa. Tästä siltojen ja erikoisrakenteiden osuus on noin 6,6 miljoonaa euroa ja uusien alueiden katualueet noin 13,3 miljoonaa euroa. Myllysaaren alikulkusilta on Tampereen kaupungille merkittävä projekti sekä rahallisena satsauksena että uuden asuinalueen käynnistäjänä, Ranta kertoo.

Alikulkusillan rakennustyöt tuovat esiin Destian monipuolisen osaamisen. Destian Länsi-Suomen tulosyksikön siltaosaajat tekevät rakennustekniset työt ja Destia Rail vastaa ratatöistä. Porapaalutustyöt tekee Destia Engineering, joka on Destian uusi pohja- ja insinöörirakentamiseen erikoistunut yksikkö. Lisäksi Destia hallinnoi ja varastoi Liikenneviraston omistamia varasiltamateriaaleja. Destian suunnittelupalvelut vastaa työnaikaisten suunnitelmien laadinnasta. Merkittävistä työvaiheista vain raudoitustyöt ostetaan ulkopuolelta.

Työskentely rata-alueella on vaativaa ja tarkoin säänneltyä. Purku- ja paalutustyöt eivät saa häiritä Tampereelta Porin ja Seinäjoen suuntaan kulkevien pikajunien aikatauluja tai muuta rataliikennettä. Liikenne- ja jännitekatkoa vaativat työt tehdään 10 ja 23 tunnin katkoissa viikonloppuisin. Osaa töistä voidaan tehdä myös arkisin radan ulko- ja alapuolella. Tavoitteena on, että radan päällä tehtävät työt valmistuvat joulukuussa.

Turvallisuus on kaiken Destian tekemisen keskiössä, mutta rata-alueella työskenneltäessä työturvallisuuteen kiinnitetään vielä erityisen tarkasti huomiota. Junien sähkölinjoihin liittyy turvariskejä ja työskenneltäessä niiden läheisyydessä on huolehdittava jännitekatkoista.

Urakoitaessa ratatyömaalla on myös varottava vahingoittamasta sähkörataan ja turvalaitteisiin liittyvää tekniikkaa, jotta rataliikenne ei häiriinny.

Kuuden metrin syvyydestä yllätyksenä löytynyt betonikanaali pani urakan
aikataulun uusiksi. Työn suorittamiseksi se oli purettava paalujen tieltä, mikä vaati ylimääräisten tukiseinien ja apusiltojen rakentamista. Purkutyön jälkeen alkoivat varsinaiset sillanrakennustyöt. Paalut porataan yläkautta, raudoitetaan ja valetaan, minkä jälkeen kahdesta lohkosta koostuva sillankansi asennetaan paikoilleen.

Myllysaaren alikulkusilta Tampreella merkitsee Destialle tärkeää siltarakentamisen referenssiä vilkkaalla rataosuudella kaupunkiympäristössä. Hyvä ennakkosuunnittelu, monipuolinen osaaminen, aikataulutus ja kustannustehokas työskentely ovat erinomaisia kilpailuvaltteja tuleviin infraurakoihin Tampereen kaupunkialueella, missä on käynnistymässä useita kiinnostavia rakennushankkeita.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.