Ladataan...

Sähköajoneuvot alkavat muokata kaupunkikuvaa

Infra nyt  · Julkaistu 09.09.2020

Liikenne sähköistyy. Sähköautojen ja muiden sähköisten kulkuvälineiden latauspaikat ovat tulevaisuudessa kiinteä osa kaupunki-infraa – samalla tapaa kuin katuvalaistus on sitä tänä päivänä.

Destian sähköajoneuvojen latauspalvelusta vastaava tuotepäällikkö Keijo Hietanen uskoo, että erilaiset asiakastarpeet ohjaavat latausinfran ja lataamisen toteutus- ja palvelumalleja. Yhtenä mallina on paketoidun palvelun ostaminen niiden tuottamiseen erikoistuneilta yrityksiltä.

– Sähköajoneuvot ylipäätänsä ja myös hyötyajoneuvot ja julkinen liikenne tulevat tarvitsemaan monipuolista latausinfraa ja mahdollisuuksia lataamiseen. Tärkeätä on tunnistaa asiakkaan ja sähköisen liikenteen tarpeet ja erityispiirteet ja räätälöidä palvelu tarpeiden mukaisesti, Hietanen sanoo.

Latausasemien suunnittelussa ja rakentamisessa täytyy huomioida liikennevirrat ja kaupunkikuva. Lataustekniikka voidaan piilottaa vaikka maan alle, jolloin järjestelmä sulautuisi täysin ympäröivään infraan tällöin vain latauspisteet olisivat näkyvissä.

Latauspisteiden sijoittelulla on merkitystä

Destialla liikenne- ja kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta vastaava johtaja Mika Tuominen näkee tärkeänä tehokkaan joukkoliikenteen ja tehokkaan maankäytön kytkemisen yhteen – kyse on kestävän kaupunkikehityksen varmistamista.

Etenkin uusilla asuinalueilla latauspaikkojen sijoittelu kannattaa huomioida jo aivan suunnittelun alkuvaiheessa. Latausasemista voi kehittyä kaupunkirakenteeseen merkittäviä keskittymiä, jotka vetävät mukaansa yrittäjiä tarjoamaan omia palveluitaan.

– Esimerkiksi Espoon Keraan on jo rakentumassa uusi asuinalue, jossa sähköisten kulkuvälineiden latausinfra suunnitellaan kaupunkirakenteeseen sijoitettavien älypylväiden varaan. Latauspalvelut tulevat olemaan helposti kaikkien niitä tarvitsevien käytössä, Tuominen sanoo.

LuxTurrim5G route
Kuva: LuxTurrim5G

Kaupunkisuunnittelusta ja uusista palveluista vastaava johtaja Heidi Erha painottaa, että latauspisteiden sijoittelu ei saa vaarantaa joukkoliikenteen häiriötöntä sujumista.

– Joukkoliikenteen aikataulut on optimoitu melkeinpä sekunnilleen. Bussien on oltava koko ajan liikenteessä.

– Latauspisteiden sijoitussuunnittelulla on varmistettava, ettei kukaan esimerkiksi parkkeeraa autoaan poikittain bussilinjan latauspisteen päälle, jolloin kerrannaisvaikutukset liikenteen sujumiselle olisivat isot, Erha sanoo.

Sähköautoista autonomisiin autoihin

Autovalmistajat arvioivat, että sähköautojen tuotantokustannukset alittavat polttomoottoriautojen vastaavat kustannukset kolmen neljän vuoden kuluessa.

– Tämä tapahtuu mm. akkuteknologian kehittymisen myötä. Odotettavissa on täyssähköautojen toimintamatkan kasvaminen, jopa tuhanteen kilometriin yhdellä latauksella. Edessä on siis suuret muutokset henkilöautoliikenteessä, Hietanen sanoo.

Itse ohjautuvien ajoneuvojen katsotaan alkavan yleistyä liikenteessä vuoden 2030 jälkeen. Esimerkiksi yhteiskäyttöisten itseohjautuvien ajoneuvojen sujuvan lataamisen edellytyksenä nähdään induktiivinen lataaminen tai muu automatisoitu lataustekniikka, joka mahdollistaa itseohjautuvan auton kytkeytymisen latausjärjestelmään automaattisesti.

Kun edellä mainitut lataustekniikat kehittyvät ja yleistyvät, lataus voi tapahtua täysin automaattisesti esimerkiksi liikennevaloissa, tai ehkä näemme tulevaisuudessa moottoritiellä latauskaistat, jolloin ajoneuvot latautuvat ajon aikana.

– Olen optimisti. Uskon että Pasilan ja Kalasataman välisen raideliikenteen avautuessa vuoden 2024 aikana sähkökäyttöiset autonomiset pikku bussit alkavat muodostua osaksi toimivaa liikennejärjestelmää.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.