Ladataan...

Sanna Torniainen työskentelee Destian Asiantuntijapalveluissa geosuunnittelun parissa.

Sanna Torniainen: "Oma kiinnostus ohjaa uraa."

Töissä Destiassa  · Julkaistu 31.10.2018

Sanna Torniainen
Suunnittelija
Asiantuntijapalvelut, infrasuunnittelu

Miten sinusta tuli tositoimija?

Olen aina ollut kiinnostunut ympäristöstä, ja siitä miten ihmisen kädenjäljet siellä näkyvät eri tavoin. Tekniikka ja matemaattis-luonnontieteet ovat olleet aina minun juttuni, minkä vuoksi hakeuduin alkujaan opiskelemaan Oulun yliopistoon prosessitekniikkaa. Opintojen alkuvaiheessa prosessitekniikan ja ympäristötekniikan opinnot koostuvat pitkälti samoista kursseista ja jotenkin löysin itseni istumasta geotekniikan peruskurssilta, joka niin sanotusti vei mukanaan. Aloin valikoimaan yhä enemmän vesi- ja yhdyskuntatekniikan opintosuuntaan liittyviä kursseja, koska niissä pääsin yhdistämään kiinnostukseni rakentamista, tekniikkaa sekä maaperää ja ympäristöä kohtaan. Lopulta päädyinkin vaihtamaan virallisesti tutkinto-ohjelmaa ympäristötekniikan puolelle. Yliopiston muutosten myötä syksyllä 2017 vesi- ja yhdyskuntatekniikan opintoja alettiin sulauttamaan osaksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmaa, josta sitten loppujen lopuksi valmistuin.

Vuoden 2016 kesällä työskentelin harjoittelijana eräässä toisessa infrasuunnittelun toimistossa geosuunnittelun parissa, mutta sieltä Destiaan siirtynyt kollega vinkkasi, että täältä voisi löytyä kiinnostavia tehtäviä myös minulle. Laitoinkin sitten viestiä geosuunnittelun Yksikön päällikölle ja pian olimmekin jo yhteyksissä sopimassa haastattelua sekä lopulta neuvottelemassa tuntityöntekijäksi siirtymisestä Destiaan vuoden 2017 alusta. Tämä sopi minulle paremmin kuin hyvin, koska se mahdollisti opiskelun töiden ohella. Minulle myös vinkattiin, että diplomityönkin voin Destiassa tehdä, että aihe löytyy varmasti ennemmin tai myöhemmin – ja näinhän siinä kävikin.

Lopputyön aihetta pohtiessa selvisi, että piakkoin oli käynnistymässä Liikenneviraston uusiomateriaaliohjeen päivitys, jonka Destia toteuttaa. Minulta kysyttiin, kiinnostaisiko minua tehdä lopputyö aiheeseen liittyen ja siitä se ajatus sitten lähti. Tutustuin olemassa olevaan aineistoon ja haastattelin useita henkilöitä eri hankkeilta sekä asiantuntijoita useista eri organisaatioista uusiomateriaalien käyttöön liittyen. Tekemieni havaintojen pohjalta uusiomateriaaliohjeen linjauksia alettiin pohtia uusiksi, selkeämmäksi ja paremmin palvelevammaksi kokonaisuudeksi. Diplomityön valmistumisen jälkeen olen jatkanut työtä asian parissa osana uusiomateriaaliohjeen päivitystä tekevää ohjausryhmää.

Mitä työsi pitää sisällään?

Geosuunnittelussa yhdistyy maaperä, tekniikka ja rakentaminen – eli se kaikki mikä minua on kiinnostanut pienestä pitäen. En ollut tiennyt, että tällaista alaa on olemassakaan, ennen yliopistoon menoani. Opintojen myötä opin perusteita geotekniikasta, mutta vasta töiden kautta on selvinnyt, miten laaja geotekniikan ala kaikkinensa onkaan ja lähes päivittäin oppii jotain uutta. Työni onkin hyvin vaihtelevaa. Tähän mennessä olen tehnyt töitä muun muassa väylägeotekniikan ja siltageotekniikan parissa. Monikaan ei välttämättä ymmärrä, miten suuri merkitys geotekniikalla ja geoteknisellä suunnittelulla on rakentamisessa, jossa rakenteet liittyvät jollain tapaa maa- tai kallioperään. Geotekninen suunnittelu sisältää esimerkiksi erilaisia perustamistapojen tarkasteluja, rakenteiden mitoituksia sekä painuma- ja vakavuustarkasteluja.

Tällä hetkellä työskentelen mm. Vt 5 Tuppurala-Nuutilanmäki Suunnittele ja toteuta -hankkeessa ja onkin ollut erittäin mielenkiintoista nähdä, miten ST-hanke eroaa ns. tavallisesta suunnitteluprojektista. Erilaisia suunnittelupyyntöjä voi tulla äkillisesti eteen ja välillä työ onkin hyvin hektistä, mutta antoisaa. Tässä hankkeessa on ollut paljon muun muassa siltoihin liittyvää geosuunnittelua. Tämän hankkeen myötä olenkin päässyt oppimaan paljon uusia juttuja, joka päivä tulee jotain mielenkiintoista vastaan.

Millainen Destia on työpaikkana?

Destia on mukava työpaikka, olen tykännyt täällä olosta. Porukka on rentoa ja asiantuntevaa, aina saa apua, kun sitä tarvitsee – ja sitä uskaltaa myös pyytää. Olen itse saanut tukea esimerkiksi diplomityön aiheen valinnassa ja sen toteutuksessa sekä useissa geotekniseen suunnitteluun liittyvissä asioissa, joita suunnittelun myötä on tullut vastaan. Lisäksi viimeisen vuoden aikana olen osallistunut Asiantuntijapalveluiden sisäiseen mentorointiohjelmaan, jonka myötä olen saanut paljon vinkkejä ja opastusta työhön kokeneelta vanhemmalta kollegalta Helsingistä käsin. Ei haittaa, vaikka emme istu vieretysten, koska teknologia mahdollistaa kontaktin myös muualla istuvien työtovereiden kanssa. Työkavereiden kanssa voi väliin jutella myös muista asioista kuin työstä.

Suosittelen Destiaa työpaikkana ehdottomasti, jos ala vaan kiinnostaa: täältä löytyy todella laaja-alaisesti haastavia tehtäviä, oma kiinnostus ohjaa uraa.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.