Ladataan...

Tilinpäätös

Infra nyt  · Julkaistu 24.02.2016

Vuonna 2015 Destian liikevaihto nousi 7,2 prosenttia. Vahva tilauskanta yhdessä asiakas- ja myyntityön kehittymisen kanssa luovat hyvät lähtökohdat vuodelle 2016.

Destian liikevoitto vuonna 2015 oli 12,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi hieman vuodesta 2014, jolloin se oli 15,1 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kehitys oli hyvä vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikä vaikutti positiivisesti kassavirtaan.

Strategisten päämäärien saavuttamiseksi panostus henkilöstön kehittämiseen jatkui. Erityisesti keskityttiin osaamiseen, asiakastyöhön ja työturvallisuuteen. Työturvallisuus olikin Destiassa ennätyksellisen hyvällä tasolla.

Liiketoimintakauppa mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelujen myynnistä Mitta Oy:lle toteutui vuoden lopulla.

Destia Group Oyj:n kesällä 2014 liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin kesäkuussa Helsingin Pörssiin.

Vuonna 2016 Destia arvioi liikevaihdon edelleen nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta.

– Päättynyt vuosi onnistui kohtuullisesti tiukasta toimintaympäristöstä huolimatta. Infra-alan kysyntä oli edelleen melko alhaisella tasolla, mikä näkyi kireänä kilpailuna projekteista, Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen toteaa.

– Solmimme merkittävän sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisurakasta. Projekti on meille ensimmäinen allianssimallilla toteuttava hanke. Kasvustrategiamme painopisteitä ovat ratarakentaminen ja -kunnossapito sekä kallio- ja energiainfran rakentaminen.

– Olemme panostaneet vahvasti toiminnan kehittämiseen ja digitalisointiin. Näin luomme pohjaa kannattavalle kasvulle. Nyt tehostamme toimintaamme ja parannamme kilpailukykyämme suoraviivaistamalla sekä digitalisoimalla ja automatisoimalla prosessejamme, Leinonen kertoo.

 

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.