Ladataan...

Toimivamman maailman suunnittelija

Toimiva Suomi  · Julkaistu 31.01.2018

– Missiomme on Toimivampi maailma. Se toteutuu, kun suunnittelijat ja rakentajat tekevät yhteistyötä läpi hankkeen elinkaaren. Vastikään käynnistynyt Lahden eteläisen kehätien Suunnittele ja toteuta -urakka on hieno esimerkki destialaisesta hankkeesta. Siinä on tehty hyvää yhteistyötä suunnittelijoiden ja rakentajien kesken jo tarjouslaskentavaiheesta lähtien, Destian Asiantuntijapalvelujen johtaja Arto Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalaisen mukaan Destia tarjoaa toimivia ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Kestävyyttä tulee arvioida pitkällä tähtäimellä.

– Suunnittelussa katsomme tulevaisuuteen ja otamme huomioon myös kohteiden yllä- ja kunnossapidon. Ei ole järkevää suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja, joita jouduttaisiin uusimaan jo kymmenen vuoden sisällä, hän kertoo.

"Toimivampi maailma toteutuu, kun suunnittelijat ja rakentajat tekevät yhteistyötä läpi hankkeen elinkaaren."

Rakentaminen keskittyy nykyisin kasvukeskuksiin. Siksi rakentamishankkeen toteutus pitää suunnitella niin, että sen aiheuttama häiriö ympäristölle, asukkaille ja elinkeinoelämälle on minimissään – ja ratkaisujen pitää olla taloudellisesti järkeviä.

"Destiassa pääsen lähelle konkretiaa"

Arto Ruotsalainen nimitettiin Destian Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön johtajaksi vuoden 2017 lopussa. Sitä ennen hän toimi Asiantuntijapalveluissa Liikenne- ja ympäristösuunnittelu -yksikön johtajana runsaan vuoden. Kipinä yhdyskuntasuunnitteluun syttyi jo pikkupoikana.

– Kartat ovat kiinnostaneet jo ihan pienestä pitäen. Sitä kautta rupesin pohtimaan, miten alueet ja kaupungit ovat muodostuneet ja miten ne toimivat. Yhdyskuntasuunnittelu on mielenkiintoinen pelikenttä. Koko ajan tulee uutta opittavaa, kyllästymään ei pääse.

Ruotsalainen opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineenaan suunnittelumaantiedettä. Hän valmistui filosofian maisteriksi vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen hän on muun muassa tehnyt pitkän uran alueiden käytön suunnittelun parissa Pöyryllä ja Rambollissa.

– Ne olivat isoja suunnittelutoimistoja, mutta niillä ei ole omia rakentajia. Destialla on, ja se kiinnosti uutena mahdollisuutena. Siirto tänne osui pikkaisen siihenastisen ydinosaamiseni ulkopuolelle. Täällä pääsen lähemmäksi konkreettisempaa infra-, katu-, alue- ja liikennesuunnittelua. Opittavaa riittää.

Asiantuntijapalveluissa työskentelee pari sataa osaajaa

Destian Asiantuntijapalvelut kattaa yhdyskuntasuunnittelun osa-alueita laajasti. Palveluihin kuuluvat liikenne- ja ympäristösuunnittelu, tie-, katu- ja aluesuunnittelu, geosuunnittelu, rata- ja kalliosuunnittelu- sekä tiestötietopalvelu. Etenkin silta-, geo- ja väyläsuunnittelussa Destialla on jo vahva asema valtakunnallisesti. Lisäksi liikenneturvallisuudessa Destia on maan johtavia osaajia.

Destian suunnittelupuoli tunnetaan hyvin julkisella sektorilla, ja yksityiselläkin puolella sana kiirii koko ajan eteenpäin. Ruotsalaisella on johdettavanaan pian vajaan 200 asiantuntijan työyhteisö. Hänen tarkoituksensa on tiivistää entisestään yhteistyötä suunnitteluyksiköiden välillä.

– Yhteistyö on nykypäivänä välttämättömyys. Hankkeet ovat niin monimuotoisia, että kapea osaamiskärki ei enää riitä. Tietoja pitää pystyä yhdistelemään ja sitten soveltamaan, hän sanoo.

Hulevesisuunnitelmia ja tiestötietopalveluja

Hulevesisuunnitelmat on yksi esimerkki Destian viime aikoina kasvaneista palveluista, jotka onnistuvat vain yhteistyöllä. Ilmastonmuutos on lisännyt selvästi hulevesien hallinnan tärkeyttä.

– Hyvään hulevesisuunnitelmaan tarvitaan infra- ja maisemasuunnittelijan panosta. Silloin putkikoot saadaan kohdalleen ja viivytysrakenteet toimimaan ja sopimaan maisemaan.

Moni suomalainen on ehkä nähnyt Destian tunnuksilla varustetun pakettiauton, jossa on omituisen näköinen puomi. Se on tiestötietopalvelun auto, joka kiertää Suomea ja kerää dataa muun muassa päällysteiden kunnosta.

– Olemme rakentaneet hienot paikkatieto- ja analysointijärjestelmät, joilla tuotamme selvityksiä teiden kunnosta Liikennevirastolle. Tämä on tärkeää yhteiskunnan väyläomaisuuden hallinnassa.

Ilmastonmuutos lisää myös tämän työn tärkeyttä. Pitkäaikaiset sateet ja nollan molemmin puolin sahaava lämpötila ovat lisänneet jäätymis- ja sulamissyklien määrää.

Kiertotaloudessa voidaan säästää luonnonvaroja ja jatkossa myös kustannuksia.

– Tutkimme Asiantuntijapalveluissa myös teiden rakennetekniikkaa: millaisia uusia materiaaleja voisi käyttää teiden rakentamisessa. Entistä enemmän mukaan on noussut kiertotalousnäkökulma – myös infrarakentamisessa pyritään hyödyntämään uusiokäyttömateriaaleja. Sillä säästetään luonnonvaroja ja jatkossa myös kustannuksia.

Arto Ruotsalainen haluaa Destian Asiantuntijapalvelujen jatkavan edelleen kehityksen poluilla. Tulevaisuuden tarpeita pyritään ennustamaan ja sitä kautta määrittämään ja kehittämään uusia osaamisen alueita.

– Ohjelmistot ja laitteet kehittyvät koko ajan. Nyt pinnalla ovat esimerkiksi tietomallintaminen ja erilaiset analyysiohjelmistot, esimerkiksi hulevesien virtaamista varten kehitetyt. Suunnittelutapojamme on myös syytä tarkastella, jotta voimme parantaa suunnitteluprosessejamme. Olemme hereillä ja seuraamme, mitä alalla tapahtuu. Haluamme olla mukana määrittämässä suunnittelun ja rakentamisen uusia standardeja. Vahva tavoitteemme on kasvaa, Ruotsalainen sanoo.

”Aina voi yrittää olla vielä lite bättre

– Meillä on huippuosaamista, joka vastaa asiakkaidemme nykyisiin ja myös tuleviin tarpeisiin. Johtajana haluan olla jämäkkä ja reilu. Tekemisellä pitää aina olla tarkoitus. Koskaan ei voi olla tyytyväinen siihen, missä ollaan, vaan pitää yrittää olla ”lite bättre”, kuten joku lätkävalmentaja on joskus sanonut, Ruotsalainen sanoo.

Niillä opeillahan Suomi voitti ensimmäisen MM-kultansa jääkiekossa.


Kuuntele Arto Ruotsalaisen näkemyksiä Destian kestävistä ratkaisuista


Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.