Ladataan...

Turvallinen raitiotie

Toimiva Suomi  · Julkaistu 08.03.2017

Tampereen raitiotien rakennustyöt ovat alkamassa. Ennen rakennustöitä Destia toteutti Tampereen kaupungille liikenneturvallisuusarvioinnin, joka tarkastelee raitiotiesuunnitelmaa ihmisten liikkumisen turvallisuuden näkökulmasta.

– Raitiotien suunnittelijat miettivät tieturvallisuuden suunnittelun teknisiä näkökulmia, kuten esimerkiksi linjausta ja kaarisäteitä, kun taas liikenneturvallisuusarvioinnin suunnittelun lähtökohtana on ihmisten mahdollisuus liikkua turvallisesti, kun raitiotie on käytössä. Raitiotien suunnittelun teknisenä lähtökohtana on raitiovaunun huippunopeus. Omassa näkökulmassani puolestaan korostuu, millä vauhdilla raitiotievaunu voi liikkua turvallisesti eri kaupunkiosuuksilla vaarantamatta muuta liikennettä, johtava konsultti Christel Kautiala Destian Asiantuntijapalveluista sanoo.

Hän on kumppaneineen laatinut myös Turun kaupungille liikenneturvallisuusselvityksen sinne suunnitellusta raitiotiestä.

Liikenneturvallisuuden arviointi on erityisen vaativaa, kun rakennettuun ympäristöön tuodaan uusi elementti. Tampereen tapauksessa tämä uusi elementti on äänetön raitiovaunu, josta kaikilla paikallisilla asukkailla ei välttämättä ole aiempia kokemuksia.

”Olen voinut vaikuttaa varsinkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaan.”


– Jostakin pitää tinkiä, kun ajoneuvojen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämään tilaan tulee uusi kulkuneuvo. Olen voinut vaikuttaa liikenneturvallisuusarvioinnissa eniten tamperelaisten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaan, Kautiala kertoo.

Hänen mielestään on hyvä, että Destia on voinut olla alusta alkaen mukana arvioimassa liikenneturvallisuutta allianssihankkeena toteutetussa suunnittelussa.

– Näin olemme päässeet vaikuttamaan lopulliseen suunnitelmaan jo yleissuunnitelman ja kehittämisvaiheen suunnitelmien eri vaiheissa. Kuluneiden parin vuoden aikana ehdotustemme ansiosta on voitu parantaa esimerkiksi raitiotien ylityskohtiin, suojatiejärjestelyihin, liikennevaloihin tai suoja-aitoihin liittyviä pulmia.

Liikenneturvallisuusarvioinnissa on käytetty lähtötilanteen analysoinnissa Destian kehittämää, paikkatietoihin perustuvaa iLIITU-työkalua. Se sisältää tietoa muun muassa liikenneonnettomuuksista, onnettomuustyypeistä ja olosuhteista. Raitiotien liikenneturvallisuustietoutta on hyödynnetty varsinkin Ruotsista ja Norjan Bergenistä saaduilla kokemuksilla. Tampereen kokoisessa Bergenissä on viimeksi otettu käyttöön uusi raitiotie.

Arviointi on kompromissien hakua. Raitiotiesuunnittelijoiden ja liikenneturvallisuutta arvioivien asiantuntijoiden lisäksi lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat myös hankkeelle allokoidut määrärahat.

– Budjettiraamit lopulta ratkaisevat, mikä on toteuttamiskelpoista. Tampereen raitiotien liikenneturvallisuuden arviointi ei kuitenkaan lopu tähän, vaan seuraamme hanketta sen avaamiseen saakka, Christel Kautiala sanoo.

22 kilometriä raitiotietä

Tampereen raitiotie tulee olemaan 22 kilometriä pitkä. Se koostuu kahdesta linjasta. Pysäkkejä rakennetaan 33–38 kappaletta.

Raitiotien rakentaminen on jaettu kahteen osaan. Osa 1 sisältää radat Pyynikintorilta itään Hervantaan ja keskussairaalan kampukselle TAYSiin. Osa 2 sisältää läntisen radan Pyynikintorilta Lentävänniemeen.

Liikennöinnin arvioidaan alkavan ensimmäisellä osalla vuonna 2021.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.