Ladataan...

Työura voi jatkua myös eläkkeellä

Töissä Destiassa  · Julkaistu 08.10.2018

Aarno Valkeisenmäki on ollut Destian ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 1978 asti – yhteensä kunnioitettavat 40 vuotta. Viikko sitten 70 vuotta täyttänyt Valkeisenmäki työskentelee Destian Asiantuntijapalveluissa asiantuntijana tehden Liikennevirastolle ohjetöitä sekä osallistuen erilaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

Valkeisenmäki on ollut virallisesti eläkkeellä jo viimeiset kuusi vuotta. Hän kuitenkin työskentelee edelleen noin 2–3 päivänä viikossa työtilanteesta riippuen. Valkeisenmäki on urallaan työskennellyt geosuunnittelijana, Tielaitoksen geokeskuksen yksikönpäällikkönä, projektipäällikkönä sekä lopulta asiantuntijana. Mies on sitä mieltä, että urakehitys on ollut juuri oikea.

– En olisi uskonut, että pääsen asiantuntijaroolissa tekemään vielä tällä iällä mielenkiintoisia ohjetöitä ja osallistumaan kansainvälisiin kehitysprojekteihin. Mutta niin vain olen asiantuntijana NordLCA-projektissa, jossa kehitetään väylärakentamisen ilmastovaikutusten arviointia, Valkeisenmäki hymyilee.

Suuri kysymys on, miksi ihmeessä kukaan jatkaa töitä 6 vuotta eläkkeelle pääsyn jälkeen?

– Se on hyvä kysymys, Valkeisenmäki nauraa ja jatkaa, vielä 15 vuotta sitten odotin innoissani eläkkeelle pääsyä. Mielenkiintoiset ja haasteelliset projektit alkoivat kuitenkin vähitellen innostaa yhä enemmän, vaikka projekteista joudutaan nykyään kilpailemaan tiukasti. Kilpailuun oppiminen vei aikansa, mutta nykyään nautin siitä. Minulla on sopiva työkuorma ja mielenkiintoinen rooli, erinomainen työyhteisö ja elämäntilanteeseeni on sopinut jatkaa tuntitöitä, Valkeisenmäki avaa päätöstään.

Eläköitymiskeskustelut standardiksi

Lehdissä usein kerrotaan, että eläkkeellä työskentelyä pidetään tärkeänä oman toimintakyvyn ylläpitämisessä. Valkeisenmäki on samaa mieltä, mutta ei hänkään aio työskennellä viimeiseen pihaukseen asti. Työnäkymät sekä oma innostuneisuus ja terveys ovat ratkaisevia tekijöitä, kun hän vuosittain tekee sopimukset jatkosta Destian kanssa.

Valkeisenmäen kohdalla jatkosta sovittiin alun perin tulos- ja tavoitekeskustelussa. Hän toivoo kuitenkin, että yritykset yhä selkeämmin ottaisivat lähestyvän eläkkeen ja mahdollisuuden työssä jatkamiseen aktiiviseti puheeksi omana keskustelunaan jo ainakin pari vuotta etukäteen.

– Työntekijälle on tärkeää tietää selvästi, haluaako työnantaja hänen jatkavan eläkkeelle pääsyn jälkeen. Lisäksi eläkkeelle siirtyvän työehdot tulee kertoa avoimesti ja selkeästi jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä, jotta päätöksen voi oikeasti tehdä faktaperusteisesti, Valkeisenmäki neuvoo.

Mikäli työntekijä ei tahdo jatkaa tuntitöitä eläkkeellä, helpottaa eläköitymiskeskustelu ennakoimaan tulevat rekrytointitarpeet ja hiljaisen tiedon siirto voidaan aloittaa ajoissa.

Hyvä kunto auttaa jaksamaan

Suunnittelu- ja asiantuntijatyö on Valkeisenmäen mukaan sisällöltään samanlaista kuin 1970-luvullakin, mutta työnantajan muuntuminen virastosta osakeyhtiöksi on muuttanut paljon työn luonnetta. Työni Destian asiantuntijana on huomattavasti monipuolisempaa, tavoitteellisempaa ja selkeämpää.

– Naisten lukumäärä on kylläkin lisääntynyt huomattavasti teknisillä aloilla neljässäkymmenessä vuodessa, Valkeisenmäki kertaa työelämässä tapahtunutta muutosta.

Jos 15 vuotta sitten eläke siinteli Valkeisenmäen toiveissa, mikä sai miehen jatkamaan työelämässä? Vastaus on aika yksinkertainen: parantunut fyysinen kunto.

– Muutamat työtoverini kävi ruokatunneilla juoksulenkillä reilu kymmenen vuotta sitten. Katsoin sitä touhua vierestä vuoden verran ennen kuin itse lähdin mukaan. Parantunut fyysinen kunto muutti lopulta asennoitumista työssä jatkamiseen ja jaksamiseen ylipäätään, Valkeisenmäki kertoo.


#työeisyrji

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.