Ladataan...

Uudet digitaaliset työkalut - Tekoäly oppii analysoimaan havaintoaineistoa

Infra nyt  · Julkaistu 10.06.2020

Destia soveltaa laajasti niin perinteistä kuin digitaalistakin tekniikkaa tiestön kunnon seurantaan ja korjaustarpeiden ennakointiin. Kehitystyön painopiste on viime aikoina kohdistunut kuva- ja anturiteknologian sekä konenäön ja tekoälyn kehittämiseen.

Konenäkö voidaan opettaa tunnistamaan kuva-aineistosta automaattisesti tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi lumiset liikennemerkit.

– Tulossa oleva 5G-teknologia vauhdittaa etenkin kuva-aineiston hyödyntämistä, jolloin esimerkiksi onnettomuuspaikalta voitaisiin tarvittaessa välittää videokuvaa nopeasti eteenpäin, toteaa Destian kehityspäällikkö Oiva Huuskonen.

Toistaiseksi tilanteiden kuvantaminen tapahtuu still-kuvilla, mikä sinänsä on hyvin edullista teknologiaa ja riittävän hyvää useimpiin tarkoituksiin.

                               

Anturit mittaavat tärinää

Tietoa kerätään myös erilaisilla antureilla. Esimerkiksi sorateiden tasaisuustunnusluku voidaan laskea varsin luotettavasti puhelimen tärinän perusteella. Puhelimen sisällä on kymmenkunta anturia, kuten kiihtyvyysanturi, joilla pystytään mallintamaan ajoneuvon liikettä.

– Tietojen saanti tiestön tilasta alkaa olla reaaliaikaista. Tilaajat ja urakoitsijat pääsevät kuva-aineistojen ja analyysien perusteella kiinni tilanteisiin menemättä itse paikan päälle. Tienpidon laatu muuttuu läpinäkyväksi myös asiakkaan suuntaan, Oiva Huuskonen kuvaa.

Vaikka tekniikka kehittyy, niin perinteiset kiinteät tiesääasemat ja kelikamerat ovat tiedonsaantikanavana edelleenkin tärkeä osa etenkin talvihoidon ohjausta.

– Jalostamme tiesääasemien ja kelikameroiden tuottamaa tietoa omiin tietomalleihimme. Laitteet sijaitsevat pääosiltaan kuitenkin päätiestöllä, vaikka tiepituutena mitaten valtaosa tiestöstä on alempaa tieverkkoa.

Perinteistä ja koeteltua tekniikkaa ovat myös kitkamittarit ja jatkuvatoiminen kitkamittaus. Tekniikka tarkoittaa, että busseihin ja rekka-autoihin sijoitetuilla optisilla keliantureilla mitataan tienpinnan kelitilaa, kitkakerrointa ja vesikerroksen paksuutta.

– Näin tietoa tienpinnan tilasta saadaan muualtakin kuin vain tiesääasemien kohdalta.

Työmääräykset sähköisesti

Oiva Huuskonen korostaa, että digitalisaatio ulottuu työnjohdosta kunnossapitoa tekevien ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajiin asti. Työmääräykset ja työtä koskevat kuittaukset kulkevat sähköisesti.

– Työntekijä saa puhelimeensa ilmoituksen uudesta työmääräyksestä, ja linkin takaa avautuvat työtä koskevat ohjeet ja kartta kohteen sijainnista. Paikan päältä työntekijä kuittaa työn aloittamisen, ja kun työ on tehty, se kuitataan samalla tavalla. Työnjohto ja asiakas pysyvät reaaliaikaisesti kartalla, missä tilassa asiat kohteessa ovat.

– Investointiluontoiset työt ja korjaukset tehdään edellä kuvatulla toimintakonseptilla. Sään mukaan tapahtuvassa ohjauksessa, kuten liukkaudentorjunnassa, hälytykset hoidetaan tavallisesti Destian Kelikeskuksesta käsin.

5G on tulossa

Destia on mukana Business Finlandin rahoittamassa 5G Safe Plus -projektissa, jossa mietitään uuden ajoneuvotekniikan avaamia mahdollisuuksia. Useimmilla autovalmistajilla on käytössään ratkaisuja, joilla ne voivat siirtää autoista tietoa valmistajalle esimerkiksi turvatyynyn laukeamisesta, jarrutusassistentin toiminnasta sekä siitä, missä paikassa esimerkiksi onnettomuus on tapahtunut.

– Ajoneuvovalmistajat eivät toistaiseksi ole avanneet tiepitäjille omaa dataansa, enkä usko, että lainsäädäntökään pystyy asiaan heti puuttumaan. Jos tieto avattaisiin, niin aikakriittiset tiedot vaikkapa onnettomuuksista tai niiden syistä, tulisivat suoraan myös tienpitäjän tietoon, Huuskonen toivoo.

Huuskonen uskoo, että synergiaa palveluiden tuottajien ja tarvitsijoiden välille saadaan vielä aikaan sopimusteitse. Autoteollisuus voisi vaikkapa korvausta vastaan toimittaa tienpitäjälle tämän hyödylliseksi kokemaa tietoa.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.