Ladataan...

Voima-hanke parantaa kilpailukykyä

Töissä Destiassa  · Julkaistu 08.03.2017

Voima-hankkeena tunnetun kehitysprojektin vastaava parivaljakko on helpottunut. Monien mutkien kautta edennyt Destian eri liiketoimintojen prosesseja yhdenmukaistava ERP-toiminnanohjausjärjestelmä on nyt koko organisaation käytössä.

Uusi järjestelmä parantaa kokonaisuudessaan Destian projektinhallintaa, kun eri liiketoimintayksiköt käyttävät nyt samoja järjestelmiä, jotka myös keskustelevat keskenään. Samoja tietoja ei tarvitse enää syöttää useampaan kertaan eri järjestelmiin. Projektien ennakoitavuus ja seuranta helpottuvat, mikä lisää samalla toiminnan läpinäkyvyyttä asiakkaiden suuntaan. Työn tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat.

Sutjakkaasti toteutettuihin infrahankkeisiin tottuneille destialaisille IT-projekti oli melkoinen oppimiskokemus.

– Minua kyllä varoiteltiin, että IT-projekteissa budjetit tapaavat paukkua ja aikataulut sakata, naurahtaa hankkeen omistaja Pasi Kailasalo, joka johtaa Destian Itä-Suomen tulosyksikköä.

Uuden ERP-järjestelmän suunnittelu alkoi syksyllä 2013. Alkumetreillä se kärsi henkilöstövaihdoksista, jotka viivästyttivät projektin etenemistä. Hanke sai kuitenkin uutta ryhtiä, kun E18 Pulterin urakasta vapautunut työmaainsinööri Tuomas Räinä pestattiin mukaan projektiin liiketoiminnasta vastaavaksi projektipäälliköksi.

– Tuomaksen panos on ollut merkittävä projektin läpiviennissä. Hän on ollut oikea käteni ja huolehtinut hienosti asioiden edistämisestä. Tuomas toimii itsenäisesti ja tekee päätöksiä sekä nostaa esille tärkeitä ratkaistavia asioita. Hän osaa pyytää myös apua silloin, kun on jotain kysyttävää, Kailasalo kehuu työpariaan.

Hanke sai uutta ryhtiä, kun mukaan tuli työpari.

Voima-hankkeen ydintiimiin on Destiassa Kailasalon ja Räinän lisäksi kuulunut kuuden henkilön ydinryhmä sekä noin 30 henkilöstä koostuva alueellisesti ja yksiköittäin koottu koulutus- ja tukihenkilöryhmä, joka on ollut myös mukana testaamassa ja määrittelemässä järjestelmää.

Tuomas Räinän mukaan voima-hanke on ollut avartava näköalapaikka tutustua kokonaisuutena Destian toimintaan.

– Olen saanut paljon uutta tietoa koko organisaation toiminnasta ja mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Olen oppinut, että nopea reagointi on paras tapa toimia. Jos huomaa, ettei joku asia mene oikeaan suuntaan, siihen on paras tarttua heti, Tuomas Räinä sanoo.

Kailasalo ja Räinä ovat tottuneet tekemään vaativia infrahankkeita, jotka on tarkkaan suunniteltu ja aikataulutettu. IT-projektin luonne yllätti.

– Tässä on vaadittu melkoista sekasorron sietämisen kykyä, kun projektin aikataulutus ja eteneminen ovat eläneet välillä aika villisti, Kailasalo sanoo.

– Yllätyin, että neuvotteluihin järjestelmätoimittajan kanssa kului enemmän aikaa kuin osasimme ennakoida. Toisaalta avoimet ja perusteelliset keskustelut oli hyvä käydä läpi, jotta molemmat osapuolet ymmärsivät toisiaan. Alusta alkaen oli tärkeää, että liiketoiminta ohjaa tätä hanketta, ei teknologia, Räinä sanoo.

Fujitsun toimittama ratkaisu osoittautui kilpailutuksessa parhaaksi vaihtoehdoksi, sillä sitä käyttää muutama muukin infra-alan yritys Pohjoismaissa.

– Haimme helposti ylläpidettävää ja päivitettävää standardia ratkaisua, joka sopii kaikille tulosyksiköillemme. Jouduimme jonkin verran muokkaamaan eräiden yksiköittemme prosesseja, jotta saimme aikaan kaikkien kannalta toimivan kokonaisuuden, Pasi Kailasalo sanoo.

Destia

Lataa lisää juttuja

TILAA VIA-SIDOSRYHMÄLEHTEMME

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Destian Via-sidosryhmälehden, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai perua aiemmin tehdyn tilauksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.